Departamento de Enxeñaria Civil

A IMPLICACIÓN CIDADÁ NA RESTAURACIÓN DE RÍOS URBANOS

SESIÓN DE MAÑÁ 9:30 - 14:30 (formato online a través de Teams) Posibilidade de seguir presencialmente esta sesión dende a Sala de Visualización do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación...

Departamento de Enxeñería Civil e ETS de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos

ENXEÑERÍA CIVIL E CREATIVIDADE

Sala de Graos da ETS de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Campus de Elviña. A Coruña

Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos e Augas de Galicia

MODELOS DE XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA

Auditorio 2 do Centro de Innovación Cultural (CINC) Santiago de Compostela

SESIÓN DE MAÑÁ 10:00 - 12:45 Asistencia presencial ou seguimento a través de ZOOM(CITEEC) PROGRAMA DA XORNADA 10:00 h - Inauguración Teresa Gutiérrez López. Directora de Augas de Galicia Enrique...

ACTO DE GRADUACIÓN DEL CURSO 2020/2021

Se graduarán los alumnos pertenecientes a la VI promoción del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (XXVI de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Escuela), XIV...