Últimos Eventos Pasados

Departamento de Enxeñaria Civil

XORNADA MOITO MÁIS QUE ENXEÑERÍA CIVIL

Sala de Graos da ETS de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. Campus de Elviña. A Coruña

9:15 - 11:00 OTROS CENTROS CON INGENIERÍA CIVIL José Ramón Méndez. Director de la ETS de Diseño industrial de Ferrol Luis Hernández. Decano de la Facultad de Ciencias de la...

6th INTERNATIONAL WORDSHOP ON ROCK PHYSICS

A Coruña

Con carácter bianual, a comunidade internacional de xeofísica organiza unhas reunións científicas que constitúen un foro de intercambio e relación. O pasado 26 de abril de 2019, os asistentes á...